logo_hu_logo
logo_hu_akcio
logo_hu_logo
logo_hu_akcio_ermevel_tp
shadow

Adatvédelmi tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődést tanúsított vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelt fontosságú a Quadra Kft. Irányításában. A Quadra Kft. Internetes oldalainak használata a személyes adatok bárminemű megjelölése nélkül lehetséges; Ha azonban az adatközlő weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényi alapja az ilyen feldolgozásnak, általában az érintetttől kapunk hozzájárulást.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemnek megfelelően a Quadra Kft. vonatkozásában. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyokat ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

A vezérlő, a Quadra Kft. Számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Azonban az internet alapú adatátvitelek elvileg biztonsági hiányosságok lehetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Emiatt minden adatközlő személy szabadon továbbíthatja a személyes adatokat más eszközökkel, pl. telefonon.

1. Fogalom meghatározások 

A Quadra Kft. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.
Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

A) Személyes adatok
Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("adatalanyra") vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

B) Az adatalany
Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

C) Feldolgozás
A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

D) A feldolgozás korlátozása
A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

E) Profilozás
A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló személyes adatok felhasználását magában foglaló személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

F) Pszeudonosítás
A pszeudonosítás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

G) A feldolgozásért felelős vezérlő
A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

H) Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó (processzor) természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

I) Címzett
A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljai szerint megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

J) Harmadik fél
Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, a feldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

K) Engedélyezés
Az adatalany beleegyezése minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel egyetértést jelent a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban . 

2. Az adatkezelő neve és címe 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:
Quadra Kft.
Tompa M. u. 17. Fsz / 1.
1154 Budapest
Magyarország
Webhely: www.logo.hu
Kapcsolat felvétel és elektronikus elérhetőség a weboldalon található “contact form”-on keresztül.


3. Cookie-k (Sütik)

A Quadra Kft. Internetes oldala cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak.
Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyéni böngészőjét más internetes böngészőktől függően, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.
A cookie-k használatával a Quadra Kft. Több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani ezen a weboldalon, amely a cookie-beállítás nélkül nem lehetséges.
A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szemében. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy - amint azt korábban említettük - felismertük weboldalainkat. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapunk használatát. A cookie-k, pl. nem kell hozzáférési adatot megadnia minden egyes alkalommal, amikor a weboldalt elérik, mert ezt a weboldal átveszi, és a cookie így tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókocsi süti. Az online áruház emlékezik az olyan cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.
Az adatalany bármikor megakadályozhatja weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállítása révén, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű Internet böngészőben lehetséges. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Quadra Kft. Honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor az adatalany vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) az egyéb hasonló adatokat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.
Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén a Quadra Kft. Nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ezekre az információkra van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét , és (4) a bűnüldözési hatóságoknak a számítógépes támadás esetén büntetőeljáráshoz szükséges információkkal kell rendelkezniük. Ezért a Quadra Kft statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adatról.

5. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

A Quadra Kft. Honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatot vállalkozásunknak, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az adatalany e-mailen vagy kapcsolattartási formán keresztül kapcsolatba lép a vezérlővel, az adatalany által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása.

6. A személyes adatok rutinszerű törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatkezelő személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy jogszabályokban biztosítják, amelyekre az adatkezelő vonatkozik nak nek.
Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

7. Az érintett jogai 

A) A visszaigazolás joga
Az európai jogalkotónak minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kívánja e megerősítési joggal, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

B) Hozzáférési jog
Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

• a feldolgozás célja;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azoknak a címzetteknek vagy kategóriáknak a címzettjei, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek kedvezményezettjei;
• lehetőség szerint a tervezett időszak, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok;
• az adatkezelővel szembeni személyes adatok adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozásához való jog megléte, vagy az ilyen feldolgozás ellen kifogás;
• a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;
• amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló információ forrásukról;
• a GDPR 22. §-ának (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és legalábbis ebben az esetben az értelmezhető logikáról, valamint a jelentőségéről és a tervezett következményekről az ilyen adatfeldolgozást az érintett számára.

Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.
Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

C) A helyesbítéshez való jog
Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.
Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

D) A törléshez való jog (Jogosultság elfelejteni)
Az európai jogalkotó minden adathoz az európai jogalkotónak joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat törlése indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az alábbi indokok egyike mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

• A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest.
• Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
• Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.
• A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
• A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
• A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalombiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

Ha a fenti okok egyike vonatkozik rá, és az adatalany szeretné kérni a Quadra Kft. Által tárolt személyes adatok törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Quadra Kft. Alkalmazottja haladéktalanul biztosítja a törlési kérelem azonnali betartását.

Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat nyilvánosságra hozott és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő - a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve - ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is. a személyes adatok feldolgozását végző adatkezelők, akiket az adatkezelő kérte az ilyen adatkezelőktől az ilyen személyes adatokra mutató linkekről, másolatokról vagy azok másolásáról, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Quadra Kft. Alkalmazottai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

E) A feldolgozás korlátozásának joga
Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

• A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
• A feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével és a kérésekkel szemben a használatuk korlátozása helyett.
• Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozására, de az adatalany az állítólagos jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.
• Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogszerű okok felülbírálják-e az érintett személyét.

Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az adatalany kérni kívánja a Quadra Kft. által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját. A Quadra Kft. alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

F) Az adatok hordozhatóságának joga
Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy akadályozná az adatkezelőt, amelyhez a személyes adatokat megadták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződést, és a feldolgozást automatizált módon végzik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amikor ilyen hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot a Quadra Kft. bármely alkalmazottjával.

G) A tiltakozás joga
Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.
A kifogás esetén a Quadra Kft. A személyes adatok feldolgozását nem folytathatja, hacsak nem bizonyíthatunk az adatfeldolgozás kényszerítő jogos indokait, amelyek felülbírálják az adatalany érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi igények védelme.
Ha a Quadra Kft. Személyes adatait közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az érintettnek jogában áll bármikor kifogásolni az ilyen marketingre vonatkozó személyes adatok feldolgozását. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany tiltakozik a Quadra Kft.-vel a közvetlen marketing célú feldolgozásra, a Quadra Kft. A továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatokat e célból.
Ezenkívül az adatalany a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag kifogást emelhet a Quadra Kft. által a rádióhálóra vonatkozó személyes adatok feldolgozására tudományos vagy történeti kutatás céljából vagy statisztikai célokból a GDPR 89. cikkének (1) bekezdésére, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.
A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett a Quadra Kft. Minden alkalmazottjával kapcsolatba léphet. Emellett az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ingyenes, és a 2002/58 / EK határozza meg, hogy a műszaki előírások alkalmazásával automatizált eszközökkel szemben kifogást emeljen.

H) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is
Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár az őt érintő joghatással szemben, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.
Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul, a Quadra Kft. megfelelő intézkedéseket az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásának megszerzéséhez való joga, véleménye kifejtése és a határozat vitatása érdekében.
Ha az adatalany az automatizált egyéni döntéshozatalhoz kapcsolódó jogokat kívánja gyakorolni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Quadra Kft. bármely alkalmazottjával.

I) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog
Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához.
Ha az érintett a visszavonási jogát kívánja élni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Quadra Kft.bármely alkalmazottjával. 

8. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat gyűjt össze a webhelyről, amelyről egy személy jött (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a vezérlő az "_gat. _anonymizeIp" alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google rövidíti, és névtelenül adja meg honlapjainknak az Európai Unió valamely tagállama vagy egy másik Szerződő Állam hozzáférését az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz.

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között felméri weboldalunk használatának értékelésére, valamint internetes jelentések készítésére, amelyek weboldalainkat bemutatják, és más szolgáltatásokat nyújtanak internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amelyre a vezérlő működik, és amelybe a Google Analytics elemet integrálták, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics elem az online hirdetés és a jutalékok rendezése céljából a Google számára. E technikai eljárás során a vállalkozás a Google személyes ismereteit, például az adatalany IP-címét ismerte el, amely a Google számára szolgál, többek között a látogatók eredetének és a kattintások megismerésének, majd a jutalékrendezések létrehozásának.

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a weboldal látogatóinak gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany - a fentiek szerint - bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtéséért, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásáért, valamint annak lehetőségétől, hogy kizárjon ilyen . E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény a Google Analytics segítségével javasolja JavaScript használatát, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk esetleg nem kerülnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az érintett vagy bármely más olyan személy távolította el, aki a saját hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, lehetőség van a böngésző kiegészítők újratelepítésére vagy újbóli aktiválására.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen. html. A Google Analytics további magyarázata a https://www.google.com/analytics/ https://www.google.com/analytics/ címen található.

9. Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette az Instagram szolgáltatás szolgáltatásait. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, a 1 Hacker Way, a 14 első emelet, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amely a vezérlő által működtetett, és amelyen egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét automatikusan kéri az Instagram megfelelő Instagram komponensének megjelenítéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett az Instagram-on, az Instagram az internetes oldalunkon minden alkalommal felhívja az ügyintézőt, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - mely internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett személy Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az adattábla az Instagram egyik gombjára kattint, akkor az Instagram megegyezik ezekkel az adatokkal az érintett személy személyes Instagram felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett az Instagramban bejelentkezett a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint az Instagram gombra, vagy sem. Ha az Instagramnak ilyen információ továbbítása nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik az Instagram számlájáról, mielőtt honlapunkra felhívást kezdeményez.

Az Instagram további információi és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

10. A LinkedIn alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

A vezérlő integrálta a LinkedIn Corporation komponenseit ezen a weboldalon. A LinkedIn egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók számára, hogy új üzleti kapcsolatokat létesítsenek. Több mint 200 millió regisztrált ember több mint 200 országban használja a LinkedIn-t. Így a LinkedIn jelenleg a legnagyobb üzleti kapcsolattartó platform és az egyik leglátogatottabb weboldal a világon.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, a 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok. Az Egyesült Államokon kívüli magánélet védelmével kapcsolatos ügyekért a LinkedIn Ireland, az adatvédelmi irányelvek, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország felelős.

Az internetes oldal egyikének, amelyet a vezérlő működtet, és amelyhez egy LinkedIn komponens (LinkedIn plug-in) került beépítésre, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan felkéri a LinkedIn megfelelő LinkedIn komponensének megjelenítését. A LinkedIn plug-inről további információk a https://developer.linkedin.com/plugins címen érhetők el. A technikai eljárás során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik speciális aloldalát látogatta meg.

Ha az adatalany egyidejűleg bejelentkezett a LinkedIn-en, akkor a LinkedIn minden bejelentkezéssel felderíti az internetes oldalunkat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - mely internetes oldalunk oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a LinkedIn-komponensen keresztül gyűjtik össze, és az adott érintett LinkedIn-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weboldalunkon található LinkedIn gombok egyikére kattint, akkor a LinkedIn ezeket az adatokat az adatalany személyes LinkedIn felhasználói fiókjába rendeli, és tárolja a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül fogadja az adatokat, ha az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a LinkedIn-en a weboldalunkon történő hívás idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy a LinkedIn gombra kattint, vagy sem. Ha az információ átadása a LinkedIn-nek nem kívánatos az adatalany számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a LinkedIn számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólítjuk.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls alatt biztosítja az e-mail üzenetek, SMS üzenetek és célzott hirdetések leiratkozásának lehetőségét, valamint a hirdetési beállítások kezelésének képességét. A LinkedIn olyan társult vállalkozásokat is használ, mint az Eire, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame. Az ilyen cookie-k beállítása megtagadható a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen érhetők el. A LinkedIn cookie házirend a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhető el.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Twitter alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Twitter elemeit. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikroblog szolgáltatás, amelyen a felhasználók az úgynevezett "tweeteket" közzétehetik és terjeszthetik. rövid üzenetek, amelyek legfeljebb 280 karakterből állhatnak. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, beleértve azokat is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitterre. A tweetek az adott felhasználó ún. Követői számára is megjelennek. A követők más Twitter felhasználók, akik követik a felhasználó tweetjeit. Ezenkívül a Twitter lehetővé teszi, hogy egy széles közönséggel foglalkozzon hashtagokkal, linkekkel vagy retweetekkel.

A Twitter üzemeltetője Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amelyet az adatkezelő működtet, és amelyen egy Twitter-összetevő (Twitter gomb) került beépítésre, automatikusan felkéri az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét hogy letöltsék a Twitter megfelelő Twitter elemét. A Twitter gombokkal kapcsolatos további információ a https://about.twitter.com/de/resources/buttons címen érhető el. E technikai eljárás során a Twitter megismerte, hogy az érintett személy milyen honlapon talált meg. A Twitter-összetevő integrálásának célja a weboldal tartalmának újraküldése, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bemutassák ezt a weboldalt a digitális világnak, és növeljék látogatóink számát.

Ha az adatalany egyidejűleg bejelentkezett a Twitteren, a Twitter a weboldalunkon minden felkérést észlel az adatalany részéről, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamára az internetes oldaluk egy bizonyos aloldalát felismerte. az adatalany meglátogatta. Ezt az információt a Twitter-összetevőn keresztül gyűjtötték össze, és az érintett érintett Twitter-fiókjához társították. Ha az adatalany a weboldalunkon található Twitter gombokra kattint, akkor a Twitter ezeket az adatokat az adatalany személyes Twitter felhasználói fiókjához rendelheti, és tárolja a személyes adatokat.

A Twitter információkat kap az Twitteren keresztül, amelyet az adatalany meglátogatott a weboldalunkon, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a Twitteren a weboldalunkon történő hívás idején. Ez akkor történik, függetlenül attól, hogy a felhasználó rákattint a Twitter összetevőre vagy sem. Ha az ilyen adattovábbítás a Twitterre nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja azt, ha bejelentkezik a Twitter-fiókjukról, mielőtt weboldalunkra felhívást kezdeményez.

A Twitter vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a következő címen érhetők el: https://twitter.com/privacy?lang=en.

12. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6 (1) lit. a GDPR szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az adatalany részt vesz, például, amikor az adatfeldolgozás műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdése alapján. b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához - például az adókötelezettségek teljesítéséhez - a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. c GDPR. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ez a jogalap azon műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy az adatalany alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a 47. mondat (2) bekezdés GDPR).

13. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul A GDPR legitim érdeke, hogy üzleti tevékenységünket a munkavállalóink ​​és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.

14. A személyes adatok tárolásának időtartama 

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

15. A személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Nyilvánvalóvá tesszük, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvényi előírja (például az adószabályokat), vagy szerződéses rendelkezésekből (például a szerződéses partnerről). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az adatalany személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később feldolgozni kell. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az adatalanygal kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármelyik alkalmazottal. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok átadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, hogy van-e kötelezettsége a személyes adatok átadására és a személyes adat.

16. Az automatizált döntéshozatal létezése

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a DGD - a külső adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi generátora hozta létre, amelyet a WILDE BEUGER SOLMECKE német jogászokkal együttműködve fejlesztettek ki Kölnben.

Kapcsolat:

Quadra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1154 Budapest, Tompa M. u. 17. Fsz / 1.
Adószám: 10809501-2-42
Telefon: +36 1 707 5948
Telefon: +36 209 312 390

Üzenet / Megrendelés:

Copyright © Benjamin Hodosi - Minden jog fenntartva!    •  Főoldal  •  Adatvédelem  •